درمان ارتودنسی توسط دکتر سیامک همت پور
Deep bite (همپوشانی زیاد دندان‌های فک بالا و پایین) – بیمار شماره صد و سی و هفت
آذر ۹, ۱۳۹۶
درمان ارتودنسی توسط دکتر سیامک همت پور
براکت های شفاف برای ارتودنسی
آذر ۵, ۱۳۹۶

Application of Benefi – system

درمان ارتودنسی توسط دکتر سیامک همت پور

درمان ارتودنسی توسط دکتر سیامک همت پور

Application of #Benefit_system for correction of midline deviation and anterior-posterior asymmetry of posterior segment due to #wrong_extraction of right
premolar(#total mesialization)


دکتر سیامک همت پور
متخصص ارتودنسی، دارای بورد تخصصی ارتودنسی و ناهنجاری‌های فک و صورت از دانشگاه تهران
عضو هیئت علمی دانشگاه، عضو انجمن ارتودنتیست‌های آمریکا
آدرس مطب تهران: جردن، خیابان عاطفی شرقی، پلاک ۲۴، مجتمع صبا، طبقه ۴، واحد ۴۰۱
تلفن: ۲۶۲۰۳۰۴۰