اثر بخشی هدگیر مستلزم استفاده تقریبا تمام وقت از آن یعنی حدود ۲۰ ساعت در شبانه روز است. ساعات بین عصر تا صبح فردا (یعنی هنگام خواب) بهترین ساعات استفاده از هد گیر است. ممکن است در ابتدا استفاده از هدگیر سخت و یا غیر ممکن به نظر برسد و یا دردناک نمود کند اما یقین داشته باشید در صورت استفاده طبق ساعات گفته شده، حداکثر ظرف یک هفته به استفاده از آن کاملا عادت می کنید. البته برای عادت کردن تدریجی می توانید با استفاده چند ساعت در روز شروع کرده و ظرف مدت کوتاهی به سقف ایده آل یعنی حدود ۲۰ ساعت در شبانه روز برسید.
در واقع هدگیر به منظور عقب بردن دندانهای آسیای فک بالا، کنترل رشد فک بالا و یا تسهیل رشد فک پایین بکار می رود.
تماس با مطب جردن
تماس با مطب کرج