دستگاه فضا نگهدار

افتادن یا کشیده شدن دندان های شیری ممکن است، در بازه زمانی رشد دندان های جدید به دیگر دندان ها اجازه ی پیشروی در فضای خالی آن دندان حذف شده را بدهد. که در این صورت روند رشد دندان های اصلی با مشکل مواجه شده و نمی توانند دچار جای گیری صحیح خود شوند. و به این صورت قرارگیری دندان ها از فرم اصلی خود خارج می شود. لذا برای جلوگیری از وقوع این قبیل مشکلات، استفاده از دستگاه هایی با عنوان فضانگهدار توصیه می شود.

انواع دستگاه فضانگهدار

دستگاه های فضا نگهدار از انواع مختلفی تشکیل شده اند که هرکدام با توجه به مشکل خاص خود مورد تجویز پزشک معالج قرار می گیرد:

- فضانگهدارهای فک پایین

- فضانگهدارهای فک بالا

- فضانگهدارهای ثابت

- فضانگهدارهای متحرک

- فضانگهدار دیستال شو

مراقبت های دستگاه فضانگهدار

- کنترل احساس ناراحتی کودک در هفته اول نصب دستگاه فضانگهدار

- رعایت نکات بهداشتی، مسواک زدن منظم دندان ها به شیوه صحیح واصولی آن یکی از نکات حائز اهمیت در استفاده از فضاگیر دندانی می باشد.

- اگر فضانگهدار کودک از نوع ثابت ان باشد، باید در خوردن غذاهای مختلف دقت کند که غذا بین دستگاه گیر نکند یا مشکل دیگری برایش پیش نیاید. به عنوان مثال باید از خوردن غذاهای سخت، چسبنده یا خیلی شیرین و آدامس و تافی جلوگیری کرد.

- همچنین کودک نباید به دستگاه فضانگهدار دست بزند. و با زبان یا انگشتانش به ان فشاری وارد کند. چون ممکن است که باعث شل شدن یا خم شدن دستگاه شود.

مدت زمان استفاده از فضا نگهدار

همانطور که در بیان کاربری دستگاه فضانگهدار عنوان شد، این دستگاه برای جلوگیری از پرشدن فضای خالی دندان شیری کشیده شده توسط باقی دندان ها استفاده می شود. در نتیجه بعد از اینکه دندان های اصلی آغاز به رشد کنندر و جای خالی شروع به پر شدن کند، دستگاه فضانگهدار هم از دهان خارج می شود. چرا که در طی این مدت فضانگهدار وظیفه خود را انجام داده و مدیریت فضای خالی و حفظ آن برای رویش دندان های دائمی را فراهم نموده است.

تماس با مطب جردن
تماس با مطب کرج