دستگاههای فانکشنال ثابت( Fixed functional appliances) از نظر تئوري تقريبا همان کاربرد دستگاههای فانکشنال متحرک را دارند با این تفاوت که توسط ارتودنتیست روی دندانهای بیمار نصب شده و او توانایی خارج کردن آنها را ندارد.
پس نیاز به همکاری بیمار کمتر می شود.
ولي تفاوتهاي زياد ديگري نيز وجود دارد كه بحثي است تخصصي و جاي ان در اين مبحث نيست
یکی از معروفترین انواع این دستگاهها، دستگاه هربست (Herbst) می باشد که فک بیمار را به سمت موقعیتی جلوتر از موقعیت موجود هدایت می کند و بدین ترتیب سبب تسریع رشد قدامی فک پایین می شود.
نمونه هاي جديدتر اين دستگاه ، دستگاه sus2 ميباشد
از آنجایی استفاده از دستگاه فانکشنال ثابت هزینه های بالاتری دارد ، استفاده از آن چندان متداول نیست.