ناهنجاری های دهان و دندان در ارتودنسی

دندان های فک بالا و پایین در شرایط ایده آل به خوبی برروی یکدیگر قرار می گیرند و هیچ گونه عدم تناسب و عدم تقارن در دندان ها و هر دو فک مشاهده نمی شود. اگر در میان دندان ها شرایطی غیر از این وجود داشته باشند، باید جهت بررسی، تشخیص و اصلاح ناهنجاری دهان و دندان ( مال اکلوژن ) مربوطه، به یک متخصص ارتودنسی مراجعه شود.

ناهنجاری دهان و دندان در ارتودنسی دو دسته هستند :

  • ناهنجاری های فکی
  • ناهنجاری های دندانی

فاکتورهای ژنتیکی ، عوامل پیرامونی و یا ترکیبی از هر دو می تواند بر هر دو دسته تاثیرگذار باشد. به گفته دکتر سیامک همت پور مشکلات استخوانی در ناهنجاری ارتودنسی در اغلب موارد مرتبط با وراثت می باشد و دارای درمان پیچیده تری ست. زمان مداخله درمانی یکی از تفاوت های مهم ناهنجاری فکی و ناهنجاری دندانی می باشد. برای اصلاح مال اکلوژن فکی یا اسکلتی، سن بیمار از مهم ترین موارد می باشد به نحوی که کنترل درمان و هدایت دندان ها و هر دو فک تنها قبل از بلوغ جنسی امکان پذیر است. و اینکه زمان بعد از بلوغ در صورتی که شدت ناهنجاری فکی زیاد باشد تنها راه حل ممکن ، ارتودنسی با جراحی فک است.

انواع ناهنجاری های ارتودنسی

تماس با مطب جردن
تماس با مطب کرج