ناهنجاری های دهان و دندان در ارتودنسی

دندان های فک بالا و پایین در شرایط ایده آل به خوبی برروی یکدیگر قرار می گیرند و هیچ گونه عدم تناسب و عدم تقارن در دندان ها و هر دو فک مشاهده نمی شود. اگر در میان دندان ها شرایطی غیر از این وجود داشته باشند، باید جهت بررسی، تشخیص و اصلاح ناهنجاری مربوطه، به یک متخصص ارتودنسی مراجعه شود.

ناهنجاری های دهان و دندان در ارتودنسی دو دسته هستند :

  • ناهنجاری های فکی
  • ناهنجاری های دندانی

فاکتورهای ژنتیکی ، عوامل پیرامونی و یا ترکیبی از هر دو می تواند بر هر دو دسته تاثیرگذار باشد. مشکلات استخوانی در این ناهنجاری های ارتودنسی در اغلب موارد مرتبط با وراثت می باشد و دارای درمان پیچیده تری ست. زمان مداخله درمانی یکی از تفاوت های مهم ناهنجاری فکی و ناهنجاری دندانی می باشد. برای اصلاح ناهنجاری های فکی یا اسکلتی ، سن بیمار از مهم ترین موارد می باشد به نحوی که کنترل درمان و هدایت دندان ها و هر دو فک تنها قبل از بلوغ جنسی امکان پذیر است . و اینکه زمان بعد از بلوغ در صورتی که شدت ناهنجاری فکی زیاد باشد تنها راه حل ممکن ، ارتودنسی با جراحی فک است .

انواع ناهنجاری های ارتودنسی