درمان ارتودنسی توسط دکتر سیامک همت پور
اپن بایت بسیار شدید دندانی بدون جراحی فک – بیمار ۱۴۲
آذر ۲۳, ۱۳۹۶
درمان ارتودنسی توسط دکتر سیامک همت پور
تنگی بسیار شدید فک بالا و روابط غیر قرینه موجود در سمت راست و چپ فک بالا – بیمار ۱۴۱
آذر ۲۱, ۱۳۹۶

جلو بودن قوس فک بالا نسبت به فک پایین- بیمار ۱۴۰

درمان ارتودنسی توسط دکتر سیامک همت پور

درمان ارتودنسی توسط دکتر سیامک همت پور

افزایش طول فک پایین به دلیل رشد طبیعی باقیمانده بیمار و کاهش زاویه بین بینی و لب بالا علی رغم کشیدن دندانهای اسیای کوچک فک بالا


Increasing of mandibular length during orthodontic treatment,due to normal growth of patient and Reduction of nasiolabial angle despite extraction of first upper premolars


تصاویر نمای صورت (لبخند از روبرو و نیمرخ راست) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو، چپ و راست) بیمار شماره صد و چهل

مشکل بیمار: به هم ریختگی و بی‌نظمی روش درمان: ارتودنسیثابت به کمک TAD System بدون کشیدن دندان و بدون جراحی فک
روش درمان: ارتودنسیثابت به همراه کشیدن دندان‌های آسیای کوچک فک بالا
طول درمان: 2 سال

دکتر سیامک همت پور
متخصص ارتودنسی، دارای بورد تخصصی ارتودنسی و ناهنجاری‌های فک و صورت از دانشگاه تهران
عضو هیئت علمی دانشگاه، عضو انجمن ارتودنتیست‌های آمریکا
آدرس مطب تهران: جردن، خیابان عاطفی شرقی، پلاک ۲۴، مجتمع صبا، طبقه ۴، واحد ۴۰۱
تلفن: ۲۶۲۰۳۰۴۰