ناقرینگی شدید صورت از روبرو- بیمار ۱۴۸
دی ۱۴, ۱۳۹۶
درمان ارتودنسی توسط دکتر سیامک همت پور
تصاویر رادیوگرافی حین و بعد از درمان ارتودنسی – بیمار ۱۴۶
دی ۵, ۱۳۹۶

درمان بیماری با سندروم میکروزومی همی فشیال توسط ارتودنسی- بیمار ۱۴۷

درمان ارتودنسی توسط دکتر سیامک همت پور

درمان ارتودنسی توسط دکتر سیامک همت پور

تصاویر اکلوژن روبرو و تصویر لبخند از روبروی قبل و بعد از درمان بیمار شماره 147

درمان بیماری با سندروم میکروزومی همی فشیال توسط ارتودنسی همراه با جراحی فک و TAD System (اسکرو)

A patient with hemifacial microzomia syndrom that was treated with orthognatic surgery and TAD system

دکتر سیامک همت پور
متخصص ارتودنسی، دارای بورد تخصصی ارتودنسی و ناهنجاری‌های فک و صورت از دانشگاه تهران
عضو هیئت علمی دانشگاه، عضو انجمن ارتودنتیست‌های آمریکا
آدرس مطب تهران: جردن، خیابان عاطفی شرقی، پلاک ۲۴، مجتمع صبا، طبقه ۴، واحد ۴۰۱
تلفن: ۲۶۲۰۳۰۴۰