مهر ۱۰, ۱۳۹۶

ارتودنسی ثابت

ارتودنسی ثابت ارتودنسی ثابت به دستگاهی گفته می شود که توسط متخصص مربوطه به دندانها متصل و ثابت می شود و نمی تواند توسط بیمار جا […]