دی ۱۲, ۱۳۹۴

دیپ بایت

دیپ بایت : در این ناهنجاری دندان‌های جلویی فک بالا و پایین بیش از اندازه به لحاظ عمودی همپوشانی دارند. در این ناهنجاری در پاره‌ای از […]