در این ناهنجاری بین دندانها فضاهای خالی به چشم می خورد. این فاصله ها ضمن نازیبا بودن سبب تشدید تجمع جرم های بین دندانی و تحلیل استخوان در درازمدت خواهند شد.
دندانهای فاصله دار با ارتودنسی، ترمیم زیبایی یا ترکیبی از ایندو درمان می شوند

دلایل ایجاد فاصله بین دندانها :

بزرگی زبان
بزرگ بودن قوس دندانی
کوچک بودن عرض دندانها
تضعیف لثه و استخوان نگهدارنده دندانها
کشیدن برخی دندانها
فرنوم لبی یا زبانی كه تا نزديكي لبه لثه كشيده شده است

درمان دندانهای فاصله دار:

بسته به مقدار و نحوه پراکندگی فواصل بین دندانها ممکن است ارتودنسی، ترمیم زیبایی با مواد همرنگ دندان یا ترکیبی از ایندو باشد. توصیه می گردد بیماران گرامی قبل از هر گونه اقدامی برای بستن فضاهای بین دندانی با یک ارتودنتیست مشاوره کنند.